Değerleme

Halka açık şirketler, çoklu ortaklık yapıları, regülasyona tabi şirketlerde, ortaklık sözleşme şartları da dikkate alınarak, bağımsız uzmanlardan oluşan ekibimizle, şirket değerleme analizleri yapıyor; şirket ve hisselerin piyasa değeri konusunda görüş veriyoruz.

Şirket Değerleme

Uluslararası Değerleme Standartları kapsamında çok sayıda sektörde şirket satın alma ve birleşmeleri, finansal raporlama ve yeniden yapılandırma gibi çeşitli amaçlar için kapsamlı değerleme çalışmaları hazırlıyoruz.

Satın Alma Fiyatının Dağıtılması

Şirket satın alımlarına şeffaflık getirmek, satın alınan maddi ve maddi olmayan varlıkları tanımlamak suretiyle şerefiye dahil şirket değerini tespit ediyor; uzman ekibimizle UFRS veya US GAAP standartlarına uygun olarak finansal raporlama amaçlı satın alma fiyatının dağıtılması hizmeti sunuyoruz.

Maddi Olmayan Varlık Değerleme

Piyasa, gelir ve maliyet bazlı metotlarımızla, şirketlerin maddi olmayan varlıklarının tanımlanması ve değerlenmesi konusunda kapsamlı hizmetler veriyoruz.

Bu sayede, hedeflerinizin gerçekleştirilmesi doğrultusunda, şirketinizin büyüme stratejilerinin belirlenmesinde vereceğimiz destekle, finansal ve operasyonel fırsatları analiz edilerek karar alma süreçlerinizin etkin hale gelmesini sağlıyoruz.

Değer Düşüklüğü Testi

İlgili UFRS’ler kapsamında şerefiye ve diğer maddi ve maddi olmayan duran varlıklarını her yıl yeniden değerleyerek, güncel mevzuat çerçevesinde, müşterilerimizin ihtiyacına yönelik danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Hisse Değişim Oranının Belirlenmesi

Sermaye Piyasaları Kurulu Birleşme ve Bölünme Tebliği’ne uygun olarak, satışa konu varlıkların, operasyonların değerlerini belirleyerek, devrolan veya bölünen şirket hissedarlarının haklarını da gözeterek güncel mevzuata uygun şekilde değişim oranı tespit hizmeti veriyoruz.

tr_TRTR