Strateji ve Yönetim Danışmanlığı

Rasyonel profesyonelleri, yerel ve uluslararası şirketlerde iç denetim ve kontrol, etkinlik testleri, risk ve kurumsal yönetim konularında yönetim kurulları, denetim komiteleri, risk komiteleri ve diğer üst yönetim fonksiyonları ile yaptıkları çalışmalarla şirketlere katma değer meydana getirmektedir. 

Etkin bir iç denetim ve iç kontrol sisteminin oluşturulması, var olan iç denetim ve iç kontrol sistemlerinin geliştirilmesi, iş ve operasyon modelindeki süreçlerde risklerin analiz edilmesi, kurumsal yönetim, kurumsal risk yönetimi ve uyum yönetimi sistemlerinin kurulması veya geliştirilmesi ile aile şirketlerinin kurumsallaşması konularında hizmetler sunuyoruz.

Bu çerçevede alanlarında uzman personelimizle;

 • Kapsamlı ve detaylı iç denetim ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirilmesi,
 • Risk analizi ve risk esaslı iç denetim planının oluşturulması,
 • İç denetim faaliyeti için iç ve dış kaynak sağlanması,
 • İç denetim eğitimleri verilmesi,
 • Kurumsal yönetim ilkelerine uyum sağlanması,
 • Bayi ve distribütör denetimi,
 • Sürekli denetim ve gözetim
 • Yönetişim, risk ve Uyum,
 • Süreç danışmanlığı,

Hizmetleri veriyoruz.

Ayrıca;

 • Şirket üst yönetim yapısı Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında değerlendirilerek, görev tanımları, çalışma düzeni, yetki ve sorumluluklarının iyileştirilmesi,
 • Aile şirketleriyle ilgili olarak sürdürülebilirliklerinin sağlanması için kurumsallaşma, aile anayasası ve ilişkiler, aile konseyi, aile değerleri, hissedarlık yapısı, yönetim kurulu yapılanması, aile üyelerinin şirket içinde görevlendirilmesi kriterleri, hissedarlık, emeklilik, şirket içinde görev almayan aile üyeleri, kâr payı ve dağıtımı, anlaşmazlıkların çözümü ve aykırı davranışların yaptırımları, konularında danışmanlık hizmeti sunuyoruz.
tr_TRTR