Bağımsız Denetim Hizmetleri

Uluslararası Finansal Standartlara Uyum ve Şeffaflık: Güvenilirlik ve Değer Katma Yolculuğu

Bilgi ve iletişim teknolojileri ve küreselleşme ile birlikte gelişen ve çeşitlenen sermaye piyasaları yabancı yatırımlarla birlikte, finansal tablo bilgilerinin karşılaştırılabilir, anlaşılabilir, şeffaf ve uluslararası kriterlere uygun olması ihtiyacını beraberinde getirmektedir.

Bu nedenle, ortak bir muhasebe ve denetim dili için uluslararası muhasebe ve denetim standartlarının uygulama birliğine dahili, finansal tabloların denetimden geçirilmesi, bu sayede paydaşlar için finansal bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğinin sağlanması önem arz etmektedir

Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. olarak, şeffaflık, hesap verebilirlik, sorumluluk, bağımsızlık, adalet ve eşitlik gibi kurumsal yönetim ilkeleri ile sürdürülebilirlik arasındaki ilişkinin önemini esas alıyor, işletmeler ve dolayısıyla topluma değer katıyoruz.

Rasyonel olarak teknoloji ve inovasyon ekibimizle uzman görüşleri hazırlıyor; güvence ihtiyacı olan hususlarda destek sağlayarak şirket yönetiminin en doğru bilgiye dayanan kararlar almasına yardımcı oluyoruz

Bu bağlamda;

  • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereği bağımsız denetime tabi şirketlerin Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”), Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (“BOBİ FRS”) ve Küçük ve Mikro İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (“KÜMİ FRS”) kapsamında hazırlanan finansal tabloların bağımsız denetimini gerçekleştiriyor

 

  • Yine Borsa İstanbul’da (“BİST”) işlem gören veya halka arz planlayan şirketler için TFRS’lere göre hazırlanan finansal tablolarının bağımsız denetimi faaliyetlerini yürütüyoruz.
tr_TRTR