Finansal Tablo Hazırlama

Alanlarında uzman profesyonellerden teşekkül eden ekibimiz, gittikçe daha karmaşık hale gelen muhasebe işlemleri ve raporlama konusundaki ihtiyaçlarınıza etkin çözümler üretmekte; farklı sektörlerdeki yerel ve yabancı çok sayıda şirket ve gruba, UFRS/TFRS ya da belirlenen muhasebe politikaları kapsamında finansal tablo hazırlama ve dijital dönüşüm hizmetleri sunmaktadır.

Bu çerçevede verdiğimiz hizmetler özet itibariyle şöyledir:

  • TFRS/UFRS dönüşümü için ayrıntılı proje planı hazırlanması, geçiş süreci boyunca destek ve danışmanlık,
  • Grup denetim yönergeleri ve uygulanan muhasebe politikaları çerçevesinde finansal tabloların hazırlanması ve ilgili sistemin kuruluşuna ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi
  • TFRS/UFRS’lerin finansal tablolar ve dağıtılabilir kâr, vergi, finans, teknoloji ve değerleme gibi özellik arz eden alan ve süreçlere etkilerinin analizi,
  • KGK tarafından yayımlanmış Tebliğ taslağına uygun TFRS hesap planı tasarımı,
  • Bilgi işlem sistem ve süreçlerinin TFRS’ye uyumu,
  • TFRS eğitimleri.
tr_TRTR