SPK Halka Arz İşlemleri

Şirketlerin gelecek vizyonlarına uyumlu olarak finansman ve likidite ihtiyaçları, kurumsallaşma, bilinirlik seviyesinin artırılması, kredibilitelerinin artırılması amaçlarıyla gerçekleştirmek istedikleri halka arz işlemlerinde denetim veya danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Bu amaç doğrultusunda teknik konulardaki deneyim ve geniş iletişim ağımızla halka arz sürecinin her aşamasında, tek bir çatıdan hizmet almanız konusunda yardımcı oluyoruz.

Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. proje yönetimi ve ilgili teknik konularda uzun yıllara dayanan deneyime ve sermaye piyasalarında geniş bir iletişim ağına sahiptir. Halka arzın farklı aşamalarında ihtiyaç duyulabilecek danışmanlık hizmetlerinin hepsini tek bir elden size sunuyor; ulusal ve uluslararası piyasalarda tanıtım ve kurumsallaşma süreçlerine katkıda bulunuyoruz.

Müşterilerimize sermaye piyasalarına erişim öncesi ve sırasında ortaya çıkabilecek sorunların çözümünde, muhasebe, raporlama ve süreç yönetimi hizmetleri veriyoruz.

Bu kapsamda yaptığımız danışmanlık hizmetlerimizin başlıcaları şöyledir:

  • Halka arz için eksiksiz planlama ve hazırlık süreç yönetimini teminen, arzdan önce finansal tabloların oluşturulması, gözden geçirilmesi; ileriye dönük mali tabloların oluşturulması,
  • Halka arz sürecinde muhasebe danışmanlığı,
  • Proforma ve ileriye dönük mali tabloların oluşturulması
  • Veri tabanı oluşturulması, yönetimi için destek verilmesi,
  • Şirket satın almaları, birleşme ve bölünme gibi konularda danışmanlık hizmeti sunulması,
  • Ulusal ve uluslararası bono, tahvil ve hisse senedi ihracına yönelik özel bağımsız denetim,
  • Çeşitli konularda özel bağımsız denetim hizmeti.

Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. olarak halka arz yolculuğunuzun her aşamasında sizlerin yanındayız.

tr_TRTR