Temel Performans Göstergeleri Denetimi

Şirketinizin geçmiş temel performans göstergelerini inceleyerek, doğru bilgi, öngörü ile geleceğe yönelik etkin kararlar almanıza yardımcı olmak üzere;

  • Stratejik planlama, bütçe planlama ve operasyonel planlama süreçlerinin birbiriyle uyumlu ve entegre bir şekilde yönetilmesi,
  • Amaca uygun raporlama araçlarının tespiti, geliştirilmesi ve raporlanması,
  • Maliyet, satış ve karlılık rasyolarının analizi,
  • Kilit performans göstergelerinin tespiti ve denetimi,

Konularında destek veriyoruz.

Ayrıca şirketlerin gelecek vizyonu kapsamında uzun vadeli stratejik iş planları ile bütçe tahmin modelleri geliştiriyoruz.

Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. olarak farklı sektör ve konulardaki geniş yelpazede şirketinize kısa ve uzun vadeli çözümlerle güvence hizmeti sunuyoruz.

tr_TRTR