UMKP Uygunluk Denetimi

Ticari alacak ve borçlar, satın alma ve satışlara yönelik olarak şirket yönetimlerince de mutabık kaldığımız prosedürlerle, Uluslararası İlgili Hizmetler Standardı (IHS) 4400 “Finansal Bilgilere İlişkin, Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlerin Uygulanmasına Yönelik İşler” kapsamında yapacağımız bağımsız denetim ile uyguluyor, somut bulgularımızı raporluyoruz.

tr_TRTR