Ar-Ge

Vergisel Analiz ve Planlama Çözümleri

5746 sayılı Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve ilgili mevzuat ile işletmelere getirilen önemli vergisel avantajların sağlanmasında katkı sunuyoruz.

tr_TRTR