Kurumlar Vergisi

Vergi Denetimi ve Tasdikte Uzman Çözümler

Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Yeminli Mali Müşavirleri ve uzman ekibimizle, vergi denetimi ve tasdik hizmetlerimizi, ihtiyaç ve önceliklerinize uygun olarak, yüksek kalitede sunmayı hedefledik. Bu maksatla tecrübe ve uzmanlığımızı alternatif çözümlerle sizler için katma değer üretimi doğrultusunda yapmaya çalışıyoruz.

Zira, Kurumlar Vergisi, şirketler için önemli ek maliyetler getirebilir; yüksek tutarlarda finansman gerektirebilir. Bu nedenle problem ve sorunların çözümünde, vergi uyumunu da gözeterek muhtemel risklerin ortadan kaldırılması, vergi yükünüzün asgari düzeye indirilmesi konusunda destek oluyor; çözümler üretiyoruz.

Yanı sıra, sağlıklı, doğru ve etkin yatırım planlaması yapmanıza katkı sunmayı teminen vergi teşviklerinden azami bir şekilde faydalanmanız için müşavirlik hizmeti sunuyoruz.

Bu amaçla, vergi mevzuatı, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları, yurt dışı yatırımlar, yabancı yatırımcı iştiraki, devlet teşvikleri, serbest bölge avantajları, vergi incelemeleri ve daha pek çok konuda vergisel destek hizmetleri veriyoruz.

Vergi ve ceza kesilmesi ve buna bağlı uyuşmazlık ve problemleri bertaraf etmek amacıyla, vergi denetim ve tasdik hizmetlerimizle siz müşterilerimize devlet kurumları ve diğer ilgililer bakımından güvence hizmeti sunuyoruz.

tr_TRTR