Muhasebe ve Mali Danışmanlık

Uzman kadromuzla, müşterilerimizin hali hazırdaki durumları ve geleceği için kritik önemi haiz mali işlemler süreçlerini, büyüme kârlılık ve uluslararası rekabetçi piyasalara açılma hedefleri doğrultusunda planlayarak güvence sağlama hizmeti sunmaktadır.

Bu kapsamda;

  • Resmî defter, e-Defter ve Beyannamelerin Tek Düzen Hesap Planı ve Vergi Usul Kanunu esaslarına göre tutulması, muhafazası, ibrazı,
  • Mizan ve raporlamaların doğru ve gerçeği yansıtır şekilde oluşturulması,
  • Muhasebe yazılımları konusunda danışmanlık, hesap planı oluşturulması ve işleyişi, muhasebe süreçlerinin sağlıklı işlemesi, test edilmesi,
  • e-Defter, e-Fatura, e-İrsaliye ve sair elektronik uygulamalara destek verilmesi,
  • Vergi Müfettişleri, vergi dairesi, bağımsız ve iç denetimlerde, muhasebe ve finans elemanlarına destek verilmesi,
  • Devir, birleşme, tasfiye gibi durumlar için hızlı ve esnek çözümler sunulması,
  • Alış ve satış faturaları, yaşlandırma raporları, ödeme listeleri, alıcı ve satıcı mutabakatları yapılması gibi pek çok diğer konularda muhasebe birimlerine destek sunulması,
tr_TRTR