Transfer Fiyatlandırması

Gittikçe daha çok önem kazanan Transfer Fiyatlandırması hizmetlerimiz kapsamında;

  • Yıllık rapor ve dokümantasyon yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
  • Transfer fiyatlandırması stratejilerinin analizi, planlama çalışmalarının oluşturulması,
  • Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları yapılması,
  • Veri tabanı hizmetleri,
  • Mevcut veya muhtemel davalar ile vergi incelemelerinde müşavirlik hizmetleri,
  • Vergi ihtilaflarına çözümler üretilmesi,
  • Matrah aşındırma yoluyla kazanç dağıtımı konularında hizmetleri,

Konularında destek sunuyoruz.

Ayrıca, kurumsal birleşme ve satın alma, uluslararası vergileme konularında da hizmet vermekteyiz.

tr_TRTR