Halka Arz

admin Kasım 14, 2023 KURUMSAL YÖNETİM VE RAPORLAMA Kurumsal Yönetim, yönlendirilebilir ve iyi iş anlayışı olan, objektiflik, hesap verebilirlik ve dürüstlük ile yönetim faaliyetlerini kontrol ederek, pay sahipleri ve diğer menfaat sahiplerinin ihtiyaçlarına uygun hizmet politikalarını, süreçleri ve insanları kapsayan bir iç sistem olarak tanımlanabilir. Amacımız firmaların tüm paydaşları ile ilgili finansal ve finansal olmayan […]

tr_TRTR