Sürdürülebilirlik Uygulamaları ve Raporlama Standartları

admin Kasım 14, 2023 RİSK YÖNETİMİ Risk yönetimi, bugünün öngörülemeyen iş ortamı için önemli bir iş parçası haline gelmiştir. İş sadece yerel piyasalarda değil, uluslararası pazarlarda da, hükümet politikaları, proje başarısızlıkları, yasal yükümlülükler, kredi riski, kazalar, doğal afetler vs. sebeplere karşı savunmasızdır ve bu durumlara karşı hazırlıksız olmak iş için öldürücü etkilere sebep olabilir. Rasyonel […]

Halka Arz

admin Kasım 14, 2023 KURUMSAL YÖNETİM VE RAPORLAMA Kurumsal Yönetim, yönlendirilebilir ve iyi iş anlayışı olan, objektiflik, hesap verebilirlik ve dürüstlük ile yönetim faaliyetlerini kontrol ederek, pay sahipleri ve diğer menfaat sahiplerinin ihtiyaçlarına uygun hizmet politikalarını, süreçleri ve insanları kapsayan bir iç sistem olarak tanımlanabilir. Amacımız firmaların tüm paydaşları ile ilgili finansal ve finansal olmayan […]

tr_TRTR