ESG & Entegre Raporlama

Finansal tabloların tek başına şirketlerin durumunu değerlendirmekte yetersiz kalacağı düşüncesiyle yapacağımız çevresel faktörlerin de dikkate alınmasıyla yapacağımız derin analizlere dayalı raporlamalarla, yönetimin şirketi daha ileri taşımasını teminen fırsat ve zorlukların gösterilmesine yardımcı oluyoruz.

Entegre raporlama faaliyetimiz ile şirketin sermayesini nasıl kullandığını ve gelecekte şirkete ne kadar yatırım yapılacağı gösterilerek, strateji ve meydana getirdiği katma değeri şirket raporlarının merkezine alıyoruz.

Rasyonel olarak farklı sektörlerdeki şirketlere Entegre Raporlama süreçlerini geliştirmelerinde yardımcı oluyoruz.

tr_TRTR